Advies

Bij teelttechnische advisering kunt u denken aan het geven van adviezen op het gebied van planten, onkruidbestrijding, bemesting, gewasbescherming e.d. Eigenlijk alles wat invloed kan hebben op de slagingskansen van de teelten en dus uiteindelijk van het bedrijf. Hortagri Advice International richt zich in de eerste plaats op de groentes prei, sla en kool, maar ook (knol-)selderij, venkel en kruiden zijn belangrijke gewassen.

Voor een beter rendement van uw bedrijf kunt u deels de oplossing zoeken in betere teelttechnische resultaten. Maar het bedrijfsresultaat wordt door veel meer factoren bepaald dan alleen dit teelttechnische resultaat. Ervaring leert dat tijdens de bedrijfsbezoeken ook gesproken wordt over deze andere factoren, zoals het efficiƫnt inzetten van personeel en machines.

Het uiteindelijke doel is door middel van de teeltadvisering samen met de ondernemer een substantiƫle verbetering van de teelttechnische resultaten te behalen om uiteindelijk een beter bedrijfsresultaat te behalen.