Referenties

Hortagri Advice International biedt maatwerk aan ondernemers in zowel binnen- als buitenland. In overleg met de ondernemer wordt de behoefte aan advies bepaald.

Bij ons staat in de teeltbegeleiding het bedrijfsbezoek centraal. Het rendement van een bedrijfsadviseur komt vooral tijdens bezoeken op het bedrijf naar voren. Teeltbezoeken zijn nodig om maatwerk te leveren, want elk land, perceel, bedrijf en ondernemer zijn toch altijd weer anders. Daarom bieden we een teeltbegeleidingspakket waarin de bedrijfsbezoeken de basis vormen. De aanpak is ondernemer- en doelgericht, rationeel en onafhankelijk.

Naast de bedrijfsbezoeken staan we natuurlijk ook klaar voor vragen via de telefoon of per email.

Al naar gelang de behoefte van de ondernemer en de mogelijkheden wordt de bezoekfrequentie bepaald. Deze frequentie loopt uiteen van 1 keer per jaar tot bijna wekelijks, en alles wat ertussen zit.

Benieuwd naar referenties uit de praktijk? Neem gerust contact op!